Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby u dorosłych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Edward L. Krawitt

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 15;
Issue: 3;
Start page: 145;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: autoimmunizacja | autoimmunologiczne zapalenie wątroby | przewlekłe zapalenie wątroby | marskość wątroby | choroba wątroby

ABSTRACT
Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AZW) jest przewlekłym zapaleniem o nieznanej etiologii, występującym u dzieci i dorosłych na całym świecie, mogącym doprowadzić do marskości. Przypuszcza się, że rozwój schorzenia jest wynikiem braku prawidłowego hamowania zjawiska utoreaktywności. Jedna z teorii patogenetycznych zakłada, że u osobnika predysponowanego genetycznie, czynnik środowiskowy inicjuje rozwój procesu autoimmunologicznego, który uszkadza wątrobę. Najsilniejsze związki genetyczne dotyczą genów głównego układu zgodności tkankowej, zlokalizowanych na chromosomie 6. Za czynniki wyzwalające proces autoimmunizacji uważa się niektóre wirusy i leki. Objawy kliniczne cechuje duża różnorodność, a w niektórych przypadkach nawrotowy charakter. Rzadko AZW przyjmuje postać zespołu nakładania, tj. współistnieje z pierwotną marskością żółciową lub pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych. Diagnostyka opiera się na wynikach badań biochemicznych, serologicznych, histologicznych i obrazie klinicznym. Obecność krążących autoprzeciwciał, podwyższone stężenia immunoglobulin klasy G w surowicy krwi i nieprawidłowy profil badań biochemicznych oceniających funkcję wątroby przy obecności zmian zapalnych w bioptacie wątroby i wykluczeniu uszkodzenia przez wirus lub lek, przemawia za rozpoznaniem AZW. Zastosowanie leczenia przeciwzapalnego/immunosupresyjnego, przeważnie pozwala na uzyskanie remisji, jednak u przeważającej większości chorych niezbędne jest stosowanie długotrwałej terapii podtrzymującej. U chorych niereagujących na farmakoterapię, jedyną alternatywę może stanowić transplantacja wątroby.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program