Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Avaluació-tècnica i educació-eròtica en ‘El Polític’ de Plató (306a-311c) Evaluación-técnica i educación-erótica en ‘El Político’ de Platón (306a-311c) Technical evaluation and erotic education in “The Statesman” by Plato (306a-311c)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Josep Monserrat i Molas

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 37;
Start page: 133;
Date: 2009;
Original page

ABSTRACT
Allò que ha definit el Foraster, en El Polític de Plató, com a obra del tissatge polític, no és la ciutat, sinó la constitució o formació (paideia) d’uns tipus d’ànima virtuosa als posseïdors de la qual, relligats en comunitat, lliurar el poder de la ciutat. El veritable saber polític se’ns descobreix com un saber que procura l’educació d’aquells que han de tenir cura en comú del poder. S’entén d’aquesta manera que, pròpiament, el saber polític faci i no faci res. _____________________________________________ Ce qu’a défini l’Étranger, dans Le Politique de Platon, comme oeuvre du tissage politiquecn’est pas la ville sinon la constitution ou la formation (paideia) de divers types d’âme vertueuse ; c’est aux possesseurs de ces âmes, réunis en communauté, qu’il livre le pouvoir de la ville. Le véritable savoir politique nous est découvert comme un savoir qu'apporte l’éducation de ceux qui doivent, en commun, avoir soin du pouvoir. On entend de cette manière que, proprement dit, le savoir politique ggisse ou n’agisse pas.Aquello que define el Extranjero de Elea en El Político de Platón como el trabajo del tejer político no es la ciudad sino la constitución o formación (paideia) de unos tipos de alma virtuosa a los poseedores de la cual, religados en comunidad, entregar el poder de la ciudad. El verdadero saber político se nos descubre como un saber que procura la educación de aquéllos que deben cuidar en común del poder. Se entiende de esta manera que, propiamente, el saber político haga y no haga nada.What the Stranger defined in The Statesman by Plato as the work of the political weaver is not the city, but the establishment or education (Paideia) of a type of virtuous soul. The possessors of this soul, who are bound as a community, shall be invested with the power of the city. True political knowledge is therefore revealed as knowledge that aims to educatet those who shall together be responsible for power. Thus, it is understood that, strictly speaking, political knowledge does both something and nothing.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions