Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Avrupa Kültür Başkentleri, Kütüphaneleri ve İstanbul 2010 European Capitals of Culture, Libraries and Istanbul 2010

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Katipoğlu, Serdar

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 10;
Issue: 2;
Start page: 303;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Kültür başkentleri | Kütüphaneler | Avrupa | Türkiye | Capitals of culture | Libraries | Europe | Turkey

ABSTRACT
Bu yazıda, Avrupa Kültür Başkentlerinin oluşumu, kütüphanelerin bir kültür sektörüolarak yeniden tanımlanması, kültür başkentlerinin kendi süreçleri içinde kütüphanelerleilgili geliştirdikleri projeler ve uygulamalar anlatılmıştır. Bu bağlamda, 2010 yılında AvrupaKültür Başkenti olacak İstanbul’un, kütüphaneler ile ilgili politikasının belirlemesi veuygulamaya geçilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.In this article, the formation of European Capital of Culture, redefinition of libraries as acultural realm; projects, case studies and applications developed by Capital(s) of Cultureare explained and described. In this context, the significance of Istanbul as the EuropeanCapital of Culture in 2010; the certain necessity of developing Istanbul’s urban policies onlibraries and the importance of starting an applied program of actions about these librarypolicies are emphasized.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?