Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Avulsiyon tedavisinde güncel yaklaşımlar

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ozlem Marti Akgun | Gunseli Guven Polat | Ceyhan Altun

Journal: Cumhuriyet Dental Journal
ISSN 2146-2852

Volume: 12;
Issue: 2;
Start page: 179;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Dental avulsion | replantation | dental trauma.

ABSTRACT
Avulsion is the partially or completely taking out of the tooth from the dental socket; and replantation is replacing the teeth which have been partially or completely avulsed by trauma. Because of the fact that avulsion is such a rare occurrence, dentists are in need of reading the guidelines and getting the posted information on dental association web sites. But unfortunately, even recent guidelines do not address the question of whether it is in the patient’s best interests to replant a tooth. In addition to this, it is important that the merits and shortcomings of clinical guidelines should be understood clearly before they are used to make clinical decisions. In this article, guidelines for management of avulsed teeth are reviewed primarily based on the current literature. ÖZET Travmatik yaralanma sonrası dişin alveoler soketten tamamen çıkmasına avulsiyon, travma sonucu parsiyel veya total olarak alveoler soketten çıkmış olan dişin veya dişlerin tekrar yerine yerleştirilmesine replantasyon adı verilmektedir. Avulsiyon, sık görülen bir olay olmadığından diş hekimi böyle bir durumla karşılaştığında öncelikle bu konuyla ilgili yayınları okumak veya internetten bilgi almak ihtiyacı hissetmektedir. Fakat ne yazık ki son yıllarda yayınlanmış yayınlar bile hastaların hekime diş replantasyonu ile ilgili sorabileceği soruların yanıtlarını tam olarak içermemektedir. Bununla birlikte klinik tedavi prensiplerinin önemi ve kusurları klinik olarak kullanımlarından önce iyice anlaşılmalıdır. Bu makalede, avulsiyon tedavisinde uygulanması önerilen yöntemler güncel literatür ışığında derlenmiştir. Anahtar kelimeler: Dental avulsiyon, replantasyon, dental travma.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program