Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

AYDIN’S SON HIZIR BEY
AYDIN OĞLU HIZIR BEY

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hüseyin KAYHAN

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1674;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Umur Bey | Hızır Bey | Aydın Oğulları | Byzantium | Venice. Umur Bey | Hızır Bey | Aydın Oğulları | Bizans | Venedik.

ABSTRACT
Hızır Bey and his brother Umur Bey ruled Aydinogullari principality jointly between 1334 and 1348. Following the death of Umur Bey, Hızır Bey faced several problems on different fronts. Nevertheles, he coped well with the problems he faced. Relations with Byzantium, commercial agreements made with the Genoese and Venetians to open a breach among the crusader states were two policies that had important consequences. Hızır Bey, 1334-1348 yılları arasında kardeşi Umur Bey ile birlikte Aydın Oğulları Devletini yönetmiş, birlikte mücadelelere atılmış ve kardeşinin en büyük destekçisi olmuştu. Siyasî ve askerî faaliyetleri birlikte başarıyla yürütmüşler, kardeşinin 1348 yılında ölümünden sonra ise, 1360 yılında öldüğü tarihe kadar yalnız ve desteksiz kaldığı için aynı başarıyı tekrarlayamamıştı. Buna rağmen, onun dönemi siyasî alanda bir takım başarılara sahne olmuştu. Bizans Devleti ile olan ilişkiler, Venediklilere tanınan ticarî imtiyazların benzerlerini Cenevizlilere de tanımak suretiyle bu devletleri Haçlı birliğinden koparıp, kendi çıkarları doğrultusunda Aydın Oğulları Beyliği ile iyi geçinmek zorunda bırakması siyasî alanda küçümsenmeyecek bir başarıdır.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program