Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Badania nad zmianami wybranych struktur komórkowych, enterohormonalnych i wydzielniczych, regulujących wydzielanie żołądkowe w zakażeniu Helicobacter pylori u dzieci

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Wojciech Kozłowski | Andrzej Kulig | Stanisław Łukaszek | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 4;
Start page: 362;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Helicobacter pylori | komórki G i D | gastryna | pepsynogen | dzieci | przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka

ABSTRACT
Wprowadzenie: W objawach dyspeptycznych towarzyszących zakażeniu Helicobacter pylon (//. pylori) u dzieci istotną rolę odgrywają zaburzenia wydzielnicze żołądka. Celem pracy była ocena wpływu zakażenia Helicobacter pylori u dzieci na mechanizmy komórkowe regulujące funkcję wydziel-niczą żołądka. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 40 dzieci (w wieku 5-17 lat) z przewlekłymi objawami dyspeptycznymi, w tym u 20 osób z zakażeniemH. pylori i przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka, oraz u 20 osób bez zakażenia. Do identyfikacji komórek stosowano metody immunohistochemiczne, a stężenia gastryny i pepsynogenu w surowicy oceniano radioimmunolo-gicznie. Oceniono korelację pomiędzy średnią liczbą komórek G i D a nasileniem zmian zapalnych błony śluzowej żołądka. Wyniki: Liczba komórek G przypadających na 1 gruczoł żołądkowy u dzieci zakażonych wynosiła średnio 4,77±1,58 i była istotnie wyższa (p
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions