Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Badania obrazowe w reumatologii na tle 60-letniej historii Zakładu Radiologii Instytutu Reumatologii im. Eleonory Reicher w Warszawie

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Małgorzata Wieczorek

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 5;
Start page: 383;
Date: 2011;
Original page

Keywords: historia | rentgenodiagnostyka | reumatologia | ultrasonografia | rezonans magnetyczny | tomografia

ABSTRACT
W artykule opisano 60-letnią historię badań obrazowychw reumatologii, którą tworzyli pracownicy Zakładu RadiologiiInstytutu Reumatologii w Warszawie. Pierwszym kierownikiemZakładu był doc. Juliusz Zabokrzycki, który stworzył podstawydiagnostyki rentgenowskiej w reumatologii, opublikowanew piśmiennictwie polskim w 1956 i 1963 r.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?