Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Badanie zespołów funkcjonalnych prototypowego regeneratora wibracyjnego REGMAS

ADD TO MY LIST
 
Author(s): R. Dańko | J. Stojek | J. Kuźmin

Journal: Archives of Foundry Engineering
ISSN 1897-3310

Volume: 12;
Issue: SI 1;
Start page: 27;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: regenerator masy zużytej | regeneracja | masa formierska | odpady

ABSTRACT
Przedstawiono wyniki badań zespołów prototypowego regeneratora wibracyjnego REGMAS, które mają decydujący wpływ nafunkcjonowanie i parametry eksploatacyjne urządzenia. Procesy technologiczne zachodzące w regeneratorze REGMAS [1-2] mają zazadanie usunięcia zużytego materiału wiążącego z ziarna osnowy oraz jej klasyfikację w klasyfikatorze kaskadowym. Przeprowadzonopróby stanowiskowe podajnika ślimakowego dozującego masę zużytą po procesie regeneracji właściwej do klasyfikatora pneumatycznegosprzężonego funkcjonalnie z regeneratorem. Wykazano wpływ prędkości przepływu powietrza w kolumnie klasyfikatora na zmianę jegopierwotnej charakterystyki wydajnościowej. Przeprowadzono pomiary częstotliwościowe drgań silnika rotodynamicznego oraz amplitudyna etapie doboru mocy i charakterystyki napędu oraz analogiczne dane dla pracy regeneratora w różnych warunkach obciążenia.Przeprowadzone badania wykorzystano do doboru parametrów eksploatacyjnych prototypu regeneratora REGMAS.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona