Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Bazı Poliester Dokuma Kumaşların Çözgü ve Atkı İpliklerinin Dokuma İşlemi Öncesi ve Sonrası Reflektans Özelliklerindeki Değişimlerin İncelenmesi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mine AKGÜN, Halil Rifat ALPAY, Behçet BECERİR

Journal: Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering and Architecture
ISSN 1301-3438

Volume: 17;
Issue: 2;
Start page: 91;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: percent reflectance value of yarn | yarn crimp | weaving process | fabric constructional parameters | polyester woven fabric

ABSTRACT
Bu çalışmada dokuma kumaş yapısını oluşturan çözgü ve atkı ipliklerinin dokuma işlemi öncesi ve sonrası reflektans özellikleri ve bu özellikleri etkileyen parametreler araştırılmıştır. Deneyler, kumaş yapılarını oluşturan çözgü ipliği numarası ve sıklığı sabit olmak üzere farklı atkı ipliği sıklığı, atkı ipliği filament sayısı/inceliği ve örgü yapısında, kontrollü şartlar altında dokunmuş dokuma kumaş yapıları üzerinde yapılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda kumaş yapısal parametrelerindeki değişimlerin yapı içindeki ipliklerin yüzey özelliklerini etkileyerek ipliklerin reflektans değerlerinde değişimlere neden olduğu, kumaş oluşumu sonrasında yapı içindeki çözgü ipliklerinin reflektans değerlerindeki değişimlerin atkı ipliklerinin reflektans değerlerindeki değişimlerden önemli derecede yüksek olduğu görülmüştür. Bu değişimlerin ipliklerin yapı içindeki sıklık ve konumlanmaları sonucu aldığı kıvrım nedeni ile olabileceği, kumaşların reflektans değerlendirmelerinde bir parametre olarak iplik kıvrım değerleri ile reflektans değerleri arasındaki ilişkilerin de göz önüne alınması gerektiği görülmüştür.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?