Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Bedømmelsens kompleksitet

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elsa Schmidt

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 6;
Date: 2006;
Original page

ABSTRACT
I artiklen sammenholdes hverdagens bedømmelser af mennesker med de bedømmelser, der sker ved eksaminer. Der er forskelle på grund af det retlige grundlag, men også ligheder. Konkrete erfaringer med klage- og ankesager gennem 8 år fra faget psykologi på landsplan opsummeres. Nogle få praktiske løsninger beskrives.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?