Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Bel ağrısı çeken sedanter bayanlarda bel egzersizlerinin ağrı durumlarına etkisi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Betül Arıkan | Serkan Hazar | Emin Arıkan

Journal: International Journal of Human Sciences
ISSN 1303-5134

Volume: 7;
Issue: 2;
Start page: 671;
Date: 2010;
Original page

Keywords: Bel ağrısı | sedanter bayan | egzersiz

ABSTRACT
Bel ağrısı çeken orta yaş sedanter bayanlarda dört haftalık bel egzersizlerinin ağrı durumuna etkisini tespit etmek amacı ile yapılan çalışmaya toplam 15 sedanter bayan (yas 27,933±3,104, boy 163,266±5,573, vücut ağırlığı 59,466±9,905, VKİ 21,933±3,127) alınmıştır. Katılımcılara bel sağlığı kapsamında bilgi ve egzersiz programı verilmiştir. Egzersiz programı 4 hafta boyunca her gün ve günde iki defa uygulatılmıştır. Egzersizlere 1. hafta 5 tekrar ile başlanmış, 2. hafta 10 tekrar, 3.ve 4. haftalarda 15 tekrar seklinde devam edilmiştir. Katılımcılara egzersiz programı öncesi ve sonrasında Oswestry Ağrı Skalası uygulanarak ağrı değerleri tespit edilmiştir. Katılımcıların egzersiz programı öncesi ve sonrası değerleri paired t- testi ile karsılaştırılmış, sonuçlar p
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions