Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Benzin ve Alkol Yakıtları İçin Yağ Filmi Kaynaklı HC Emisyonlarının Matematik Modellenmesi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): M. İhsan KARAMANGİL | Seçkin YENİCE

Journal: Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering and Architecture
ISSN 1301-3438

Volume: 18;
Issue: 1;
Start page: 35;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Yağ filmi | Henry kanunu | HC emisyonları | SI motoru

ABSTRACT
Silindir cidarları üzerindeki yağ filmi, hidrokarbon (HC) emisyonlarının oluşmasındaki ana kaynaklardan biri olarak bilinmektedir. Bundan dolayı sunulan çalışmada; bir buji ateşlemeli motorda benzin, etanol ve metanol kullanılması durumunda yağ filmi içine emilen/salınan yakıt miktarı sayısal olarak incelenmiştir. Bu amaç için termodinamik esaslı bir çevrim modeli geliştirilmiş ve ardından söz konusu modele yağ filmi kaynaklı HC’lerin oluşumunu hesaplayan bir model eklenmiştir. Yağ filmi tarafından emilen/salınan etanol ve metanol yakıtının benzinden daha düşük seviyede olduğu görülmüştür. Bu farklılığın en önemli parametresi çözünürlükle ilgili olan Henry sabiti olduğu tespit edilmiştir. Düşük motor devirlerinde yağ filmi yakıt buharı etkileşimine daha uzun süre tanındığı için emilen/salınan HC miktarları artmıştır. Artan sıkıştırma oranı ve giriş basıncı ile birlikte emilen/salınan HC miktarları artmıştır.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions