Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Betroubare ankers in ’n soekende opvoedkundige wêreld

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J. C. Coetzee

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 36;
Issue: 5;
Start page: 337;
Date: 1969;
Original page

ABSTRACT
Die sentrale tema vir hierdie reeks interfakultêre lesings is kultuurbestemming. Die tema word dan sekerlik toegespits op die spesifieke gesigspunt van ons Universiteit. En dan mag ons die tema sekerlik so stel: die Christelik-Afrikaanse kultuurbestemming. Van die gesigspunt gesien sal my besondere bydrae sekerlik gaan oor die plek van die Christelike opvoeding in die verwesenliking en uitbouing van die Afrikaanse kultuur met die oog op ons Christelik-nasionale grondgedagte.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions