Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Between resistance, interest, and misunderstanding Tussen weerstand, belang en onbegrip

ADD TO MY LIST
 
Author(s): H. Plessius

Journal: Journal of Chain-Computerisation
ISSN 1879-9523

Volume: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: resistance | interest | misunderstanding | chain assessment | publicity | education

ABSTRACT
This article is only available in DutchThis article describes how chain problems tend to be tackled by politicians and administrators without understanding or without taking into account the adversities of large-scale chain processes in which no chain party can enforce others to co-operate efficiently and effectively. Interests and resistance to change add to their misunderstandings. The article explores how this phenomenon can be influenced by people knowing how to cope with chain problems. Focusing on politicians and administrators publicity and education seem the most promising directions to turn the tide. Developing a tool that enables assessment of the chance of success of a large-scale IT project for a specific chain co-operation might make it socially more acceptable to choose for an incremental course of action and to apply adaptive planning.Dit artikel is alleen beschikbaar in het NederlandsDit artikel beschrijft hoe ketenproblemen de neiging hebben om te worden aangepakt door politici en bestuurders zonder te begrijpen of zonder rekening te houden met de tegenslagen van grootschalige ketenprocessen waarin geen ketenpartij anderen kan dwingen efficiënt en effectief samen te werken. Belangen en weerstand tegen verandering dragen bij aan hun onbegrip. Het artikel onderzoekt hoe dit fenomeen beïnvloed kan worden door mensen die weten hoe om te gaan met ketenproblemen. Focussen op publiciteit en educatie van politici en bestuurders lijken de meest veelbelovende richtingen om het tij te keren. Het ontwikkelen van een instrument dat de kans op succes van een grootschalig IT-project voor een specifieke ketensamenwerking kan beoordelen maakt het wellicht maatschappelijk meer aanvaardbaar om te kiezen voor een incrementele manier van handelen en om adaptieve planning toe te passen.This article is only available in DutchBetween resistance, interest, and misunderstandingThis article describes how chain problems tend to be tackled by politicians and administrators without understanding or without taking into account the adversities of large-scale chain processes in which no chain party can enforce others to co-operate efficiently and effectively. Interests and resistance to change add to their misunderstandings. The article explores how this phenomenon can be influenced by people knowing how to cope with chain problems. Focusing on politicians and administrators publicity and education seem the most promising directions to turn the tide. Developing a tool that enables assessment of the chance of success of a large-scale IT project for a specific chain co-operation might make it socially more acceptable to choose for an incremental course of action and to apply adaptive planning.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program