Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Białko p53 w chorobach skóry

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Wojciech Baran | Jacek Szepietowski

Journal: Clinical Dermatology
ISSN 1730-7201

Volume: 8;
Issue: 1;
Start page: 59;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: p53 | choroby skóry

ABSTRACT
Prawidłowe funkcjonowanie skóry ściśle związane jest z mechanizmami regulacji proliferacji i różnicowaniem się komórek. Geny kontrolujące te procesy to onko- i antyonkogeny. Jednym z najważniejszych antyonkogenów jest gen p53 kodujący białko o takiej samej nazwie. Jest ono niezmiernie istotne dla regulacji cyklu komórkowego i jego nieprawidłowości są stwierdzane w ponad połowie nowotworów u ludzi. Także w dermatozach zapalnych cechujących się nadmierną proliferacją komórek, np. łuszczycy, liszaju płaskim, występują zaburzenia funkcji białka p53. Ogromne znaczenie białka p53 w kontroli cyklu komórkowego oraz w procesie karcynogenezy powodują, że mimo odkrycia go ponad 25 lat temu nadal jest obiektem zainteresowania wielu naukowców. W artykule przedstawiono najnowsze informacje dotyczące struktury i funkcji białka p53, odniesienia do chorób dermatologicznych, a także proponowane możliwości zastosowania go w terapii.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions