Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Bibliographic Data Towards the Semantic Web: A Review of Key Issues and Recent Experiences = Bibliyografik Verilerin İşlenmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar: Semantik Web’e Doğru

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Solodovnik, Iryna

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 13;
Issue: 1;
Start page: 17;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Semantic web | Simple knowledge organization system (SKOS) | Linked (Open) data | Bibliographic data | LOD-e BD | Linked library data | Semantik web | Metadata | Bibliyografik veriler | Bilgi sistemleri | Bağlantılı açık veriler

ABSTRACT
This article intends to review the underlying concepts and technologies of the Semantic Web and the potential they provide for metadata management covering bibliographic resources. To get closer to a semantic web data space, different libraries are adhering to the initiatives making their traditional Knowledge Organization Systems (KOS) operational on the web through SKOS techniques, as well as releasing bibliographic data under open licenses (open bibliographic data)and publishing it with Linked Data (LD) mechanisms. LD meaningful semantic connections createthe Web of Data, a global database representing the first practical step to the Semantic Web.Here interoperable data can be processed independently of application, platform or domain,providing rich retrieval results produced by powerful query languages. From a library perspective,a problem statement is a global promotion within the Library community of understandingand of adoption of Linked Open Data (LOD), of LODe-BD recommendations, as well as releasing bibliographic data as Linked Library Data (LLD). In this way, different bibliographic datasets could become full members of the Semantic Web making interoperable different knowledge datasets of heterogeneous web communities. / Son yıllarda, verilerini Web üzerinden paylaşan global Web topluluklarında, bibliyografik,bilimsel ve yönetsel verilerin yönetilmesi bakımından dijital bilgi sistemleri, yeni bilginin üretiminde merkezi bir rol oynamaya başlamıştır. Dijital materyallerin hacmi büyüdükçe ve kullanımları yaygınlaştıkça, dijital geçmiş ve geleceğimizin irtibatlandırılması önemli bir başarı mücadelesi gerektirmektedir. Geleneksel Bilgiyi organize eden sistemler, dijital çevrede veri yayınlanmasının yeni ortaya çıkan yöntemleri, verileri serbest erişime açma ve ilişkilendirerek “açık veri” haline getirme, farklı toplumların yenilikçi yaklaşımlarını destekleyen işbirliği çalışmaları oluşturma, bibliyografik veri tabanı yönetimine özgü yeni yaklaşımlardır. Aynı şekilde, dijital içeriğin düzenlenmesinde gittikçe karmaşıklaşan ortamlara ihtiyaç duyulması, metaveri modellemesinde yeni çığırlar açmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, dijital enformasyon ve veri yönetimindekiyeni kuramsal ve pratik kullanımı olan paradigmalardan okuru haberdar etmek ve özellikle de Semantik Web kapsamındaki bibliyografik verilere odaklanmaktır.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?