Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

BIBLIOGRAPHY OF ADAM ÖYKÜ JOURNAL
ADAM ÖYKÜ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Abdullah HARMANCI

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1425;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Adam Öykü | Bibliography | Short Story | Short Story Journal | Turkish Short Story Adam Öykü | Bibliyografya | Öykü | Öykü Dergisi | Türk Öyküsü.

ABSTRACT
Short story that is one of the most importanttypes of Turkish Literature started to rise qualitatively and quantitatively especially by the 1990s and type of short story was greatly shown interest by our authors. With Adam Öykü Journal, publications have been made approximately for ten years and during fifty-eight editions between years 1995 – 2005, achieved great success to gain young authors in our literature and published considerable translations in the theory of short story that was a lack especially in Turkish. Bibliography of Adam Öykü that is as worthy as a treasure for short-story writers, short story readers and researchers shall ease the utilization from journal. Edebiyatımızın önemli türleri arasında yer alan öykü, 1990’larla niteliksel ve niceliksel anlamda yükselmeye başlamış, yazarlar tarafından öykü türüne büyük bir ilgi gösterilmiştir. Adam Öykü dergisi, 1995 – 2005 yılları arasında, yaklaşık on yıl süren elli sekiz sayılık yayaın hayatında, edebiyatımızda büyük eksikliği görülen öykü teorisi alanında kayda değer çeviriler yayımlamış ve edebiyatımıza genç öykücüler kazandırmayı başarmıştır. Bu bibliyografya çalışması, öykücüler, öykü okurları ve araştırmacılarımızın, bir hazine değerinde olan Adam Öykü’den yararlanmalarını kolaylaştıracaktır.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona