Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Biegunka o etiologii clostridium difficile u 4,5-letniej dziewczynki - odległe powikłanie antybiotykoterapii

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Renata Kuczyńska | Anna Grela | Katarzyna Kuczma-Urbanek | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 38;
Issue: 4;
Start page: 329;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: antybiotykoterapia | działania niepożądane na przewód pokarmowy | Clostridium difficile

ABSTRACT
Antybiotyki są jedną z najczęściej zalecanych grup leków u dzieci. Biegunka zależna od antybiotyków (antibiotic-associated diarrhea - AAD) jest częstym efektem ubocznym antybiotykoterapii, powodowanym przez zaburzenie fizjologicznej flory jelitowej. Główną przyczyną AAD jest nadkażenie jelita grubego przez patogenną florę bakteryjną Clostridium difficile. Biegunka może rozwinąć się zarówno w kilka godzin od rozpoczęcia antybiotykoterapii, jak i w kilka tygodni po jej zakończeniu. Artykuł prezentuje przypadek 4,5-letniej dziewczynki zakażonej C. difficile jako odległe powikłanie antybiotykoterapii, celem zwrócenia uwagi lekarzy na konieczność racjonalnego stosowania antybiotyków.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program