Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Biomarkery w ostrych zespołach wieńcowych u kobiet. Czy pomagają w ocenie ryzyka i wyborze decyzji terapeutycznych?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Maria Krzemińska-Pakuła

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 8;
Issue: 1;
Start page: 41;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: biomarkery | troponiny | białko C-reaktywne | peptydy natriuretyczne

ABSTRACT
Biomarkery uwalniane w następstwie różnych fizjopatologicznych procesów i reakcji mogą być pomocne w diagnostyce i ocenie ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych (0ZW) u obydwu płci niezależnie od różnic w ich profilu. Markery martwicy-troponiny, stresu hemodynamicznego - peptydy natriuretyczne i reakcji zapalnej - CRP (C-reactive protein), pomagają w ocenie ryzyka wczesnego i odległego i często ułatwiają podjęcie decyzji terapeutycznej. Troponiny nadal stanowią „złoty standard" wykrywania martwicy i korelują z jej rozległością. Są ważnym czynnikiem rokowniczym śmiertelności, wystąpienia zawału w okresie 30 dni i w obserwacji odległej zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Peptydy natriuretyczne: BNP (fora/n natriuretic peptide), NT-proBNP, mają niewielką wartość diagnostyczną w 0ZW, ale pozwalają na lepszą stratyfikację ryzyka poprzez dostarczenie dodatkowych informacji prognostycznych. W rutynowej praktyce klinicznej zaleca się ich oznaczanie po uzyskaniu stabilizacji chorego - do 72 godz. od początku objawów. Znajomość stężeń troponin, BNP i ew. CRP oraz ich łączna ocena jako czynników prognostycznych zgonu i zdarzeń sercowo-naczyniowych, pozwala na lepszą stratyfikację ryzyka oraz identyfikację chorych szczególnie zagrożonych. Wzrost stężenia troponiny w 0ZW w dużej mierze determinuje wybór decyzji terapeutycznych. Wykazano, że zarówno kobiety, jaki mężczyźni ze zwiększonym stężeniem troponiny, odnoszą istotne korzyści z zastosowania glikoprotein lla/lllb, heparyn drobnocząsteczkowych i wczesnego postępowania interwencyjnego. Natomiast u kobiet bez wzrostu troponin lepiej poprzestać na leczeniu farmakologicznym. Wpływ podwyższonego BNP i CRP na wybór decyzji terapeutycznych nie jest jednoznaczny i wymaga dalszych badań.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions