Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ból brzucha u dzieci jako przyczyna zgłaszania się do szpitala – obserwacje własne

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jadwiga Mielczarek | Leokadia Bąk-Romaniszyn

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 40;
Issue: 4;
Start page: 213;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ból brzucha | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Ból brzucha jest objawem towarzyszącym wielu chorobom. Ponieważ jest objawem niespecyficznym, u części dzieci, przy małej intensywności, niejednokrotnie występuje przez długi czas, nawet kilka lat. Jest objawem, z którym dzieci często kierowane są do diagnostyki szpitalnej. Cel pracy: Analiza charakteru dolegliwości i czynników związanych z bólem brzucha u dzieci w okresie poprzedzającym hospitalizację. Materiał i metody: Badaniami objęto 226 dzieci (143 dziewczynki i 83 chłopców) w wieku 3-18 lat (śr. 12,5±3,9) przyjętych do Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi ze wstępnym rozpoznaniem: ból brzucha. Analiza przeprowadzona została na podstawie wywiadu i autorskiego kwestionariusza przygotowanego do tych badań. Wyniki: Czas trwania dolegliwości bólowych u dzieci przed zgłoszeniem się do szpitala wynosił od kilku godzin do kilku lat, średnio 18,75 miesiąca. U 47% dzieci dolegliwości trwały kilka miesięcy. U 66% badanych ból był odczuwany codziennie lub kilka razy w tygodniu, w tym u 34% pacjentów występował tylko w dni powszednie. U 78% chorych ból zlokalizowany był w śródbrzuszu, chociaż u 62% miał różne umiejscowienie w nadbrzuszu. U 59% dzieci ból miał charakter zmienny, lecz u 51% określany był jako ściskający. Atak bólu trwał od 15 minut do kilku godzin, w tym u 35% pacjentów trwał ponad 1 godzinę i miał średnie natężenie. Stres prowokował ból brzucha u 35% ankietowanych. U 47% badanych stwierdzono cechy charakteru, które mogły mieć wpływ na reakcje dziecka. Ból związany ze spożywaniem pokarmu występował u 21%. Pokarmy, które mogą wywoływać ból brzucha spożywało 96% dzieci, najczęściej były to słodycze (42%) i chipsy (24%) oraz słodzone napoje gazowane (21%). Ambulatoryjnie najczęściej dzieci były leczone objawowo niesterydowymi lekami przeciwbólowymi lub rozkurczowymi, u 5% zastosowano leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego w żołądku. W badanej grupie, przed zgłoszeniem się do szpitala, 10% dzieci miało wykonane badania specjalistyczne, a 8% wcześniej było hospitalizowanych. Wnioski: 1. U dzieci kierowanych do diagnostyki szpitalnej najczęściej występuje ból przewlekły, trwający średnio kilkanaście miesięcy, usytuowany w śródbrzuszu. 2. Czynnikami, które predysponowały do występowania bólu brzucha u badanych był stres, cechy charakteru oraz niewłaściwe odżywianie. 3. Przed hospitalizacją diagnostyka i leczenie było stosowane u nielicznej grupy dzieci.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona