Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ból neuropatyczny u chorego z nowotworem złośliwym dwunastnicy naciekającym narządy sąsiednie – opis przypadku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marcin Janecki | Joanna Janecka | Artur Pakosz | Magdalena Sagan

Journal: Medycyna Paliatywna
ISSN 2081-0016

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 167;
Date: 2010;
Original page

Keywords: ból nowotworowy | ból neuropatyczny | pierwotny rak dwunastnicy

ABSTRACT
Ból neuropatyczny pozostaje wyzwaniem zarówno diagnostycznym, jak i terapeutycznym, a wielupacjentów cierpi z powodu bólu, który jest oporny na obecnie stosowane leczenie. W niniejszejpracy omówiono przypadek chorego z rzadkim pierwotnym rakiem gruczołowym dwunastnicy,naciekającym narządy sąsiednie oraz powodującym silne dolegliwości bólowe jamy brzusznej,o zmiennym charakterze. Opisano strategie i możliwości leczenia bólu neuropatycznego oraztrudności diagnostyczne wynikające ze zmiany charakteru bólu pierwotnie zdecydowanie nocyceptywnegona neuropatyczny.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?