Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Book review: Folkebiblioteket som forvandlingsrum : Perspektiver på folkebiblioteket i kultur- og medielandskapet.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Flöög, Eva-Maria

Journal: Svensk Biblioteksforskning
ISSN 0284-4354

Volume: 16;
Issue: 1;
Start page: 1;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: public libraries | popular culture | library development

ABSTRACT
Vilken syn har biblioteken på populärkultur? Vad anses om användarinflytande? Vilket är folkbibliotekets uppdrag i samtiden och hur kan det relateras till den upplysningstradition som länge varit vägledande? Vad menas med bildning i vår tid? Vad betyder det för bibliotekens verksamhet att folkbiblioteken har kommit att användas av studerande i ökad grad? Dessa stimulerande frågor behandlas i en dansk bok med titeln Folkebiblioteket som forvandlingsrum. Bokens kapitel är skrivna av ett flertal författare och spänner över ett vidsträckt fält av ämnen som omvärldsförändringar, kulturpolitik, synen på användare, vad som kan menas med bildning i vår tid, biblioteksrummets förändring, bokcirklar, portaler och visuella medier på bibliotek mm.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program