Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

BİR FACEBOOK GRUBUNDA KADINA ŞİDDET HABERLERİNİN DEĞERLENDİRİLME BİÇİMLERİ / THE EVALUATION TYPES OF THE NEWS ABOUT VIOLENCE AGAINST WOMEN IN A FACEBOOK GROUP

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Adem SAĞIR | Ülkü Hayriye İNCİ

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 3;
Start page: 200;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Toplum | Kültür | Kadına Şiddet | Faceook | Society | Culture | Violence Against Women | Facebook.

ABSTRACT
Bu çalışma, “basında yer alan şiddet haberleri”nin toplumsal alanda oluşturduğu etkiyi ve ortaya çıkardığı görünürlükleri bir “facebook” grubu üzerinden sosyolojik açıdan çözümleme çabasını yansıtmaktadır. Çalışmada görsel etnografi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, 22 Temmuz 2011 tarihine oluşturulmuş “Ceylanlar Ölmesin: Kadına Şiddete Hayır” grubuna uygulanmıştır. Çalışmada facebook grubu ve kullanıcıları üzerinden Türkiye’de kadına şiddet olgusunun kadınlarda ve toplumda nasıl bir etki yarattığı, kadına şiddet olgusunda devletin rolü ve olgunun basında tartışılma biçimleri değerlendirilmiştirThis study, based on a facebook group, projects the efforts of analyzing the efects of “violance against women news in press” from sociological point of view. In the study visual etnography method was used. The project has started with the group of “Ceylanlar Ölmesin: Kadına Şiddete Hayır” in 22nd july 2011. With this study, via facebook users, the question of How does the phenomenon of violence against women in Turkey creates an effect on women and society?, the role of state and discusssions in press are evaluated.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions