Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Brugen af vejlederbrev til universitetsstuderende – en diskussion af dets betydning i vejledningsprocessen

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sussie Laustsen | Gitte Wichmann-Hansen | Hanne Aagaard | Golnosh Bahrami | Pia Dreyer

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 7;
Issue: 12;
Start page: 46;
Date: 2012;
Original page

ABSTRACT
Siden 2008 har deltagere på Aarhus Universitets (AU) vejledningskurser udarbejdet individuelle vejlederbreve, som de kan anvende i vejledningsprocessen. I artiklen præsenteres en kvantitativ undersøgelse af hvor mange, der anvender vejlederbrevet. Endvidere diskuteres vejlederbrevets potentiale til at fremme relationen i vejledningsprocessen, herunder om vejlederbrevet kan tydeliggøre sammenhænge mellem læringsmål, vurderingskriterier og studerendes læringsaktiviteter.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?