Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Brzuszna postać nerwiakowłókniakowatości powikłana niedrożnością mechaniczną jelit

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Aleksandra Modlińska | Anna Babińska | Krzysztof Sworczak | Irena Jabłońska-Kaszewska | Andrzej Karmoliński

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 5;
Issue: 4;
Start page: 397;
Date: 1998;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: nerwiakowłókniakowatość | postać brzuszna | zespół złego wchłaniania | diagnostyka | leczenie

ABSTRACT
Nerwiakowłókniakowatość (NW) należy do grupy zaburzeń rozwojowych, tzw. fakomatoz. Nerwiakowłókniakowatość typu I (NW-1) w populacji ogólnej występuje z częstotliwością około jednego przypadku na 3-4 tysiące ludzi. Ryzyko przemiany nowotworowej NW ocenia się na 12-16%. W takiej sytuacji leczeniem z wyboru jest zabieg chirurgiczny. Przedstawiamy rzadki przypadek brzusznej postaci NW-1 u 20-letniej kobiety, powikłany mechaniczną niedrożnością jelit.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona