Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Bursa-Korupark Alışveriş Merkezi ve Korupark Evleri’nin Mekansal, Anlamsal ve Göstergebilimsel Analizi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): H. Özge TÜMER YILDIZ | Sibel POLAT

Journal: Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering and Architecture
ISSN 1301-3438

Volume: 16;
Issue: 2;
Start page: 11;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Alışveriş merkezi | tüketim olgusu | dışa kapalı konut yerleşmeleri | göstergebilim | kentsel yalıtılmışlık | mekân | yer | Bursa.

ABSTRACT
Son yıllarda, Türkiye’nin pek çok kentinde sayıları gittikçe artan alışveriş merkezleri, küreselleşmeyle birlikte değişmeye başlayan tüketim biçiminin yeni ifade mekânları olmaya başlamış; fiziksel olduğu kadar, sosyal, ekonomik ve anlamsal boyutlarıyla da kentsel doku içinde farklı odak noktaları haline gelmiştir. Değişen tüketim biçiminin bir başka yansıması da yeni gelişen dışa kapalı konut alanlarında görülmektedir. Bu çalışmanın amacı da, alışveriş ve yaşam mekânlarının bir arada ele alındığı projelerin, Bursa-Korupark Alışveriş Merkezi ve Korupark Evleri örneği üzerinden, fiziksel, anlamsal ve göstergebilimsel analizini yapmaktır. Çalışmada yöntem olarak, kaynak, yayın ve arşiv taraması yapılmış, ilgili kurumlardaki yetkililerden örnek projeye ilişkin somut veriler alınmış ve çalışma alanında basit gözlem tekniğiyle hedeflenen analizler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, makalenin giriş bölümünde tüketim kavramı alışveriş merkezlerinin ve dışa kapalı konut yerleşimlerinin gelişimi üzerinden açıklanmış, ikinci bölümünde Korupark projesini tanıtan bilgilere yer verilmiş, üçüncü bölümde çalışma alanının mekânsal, anlamsal ve göstergebilimsel analizi yapılmış, dördüncü bölümde ise yapılan analizler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, projede mekânsal anlamda çevresel bağlamdan bağımsızlığın ve ölçeksizliğin, anlamsal açıdan sosyal/ekonomik yalıtılmışlığın ve belleksizliğin, göstergebilimsel açıdan, tüketim ideolojisi bağlamında oluşan çağrışımsal kurguların ve yan anlamların öne çıktığı tespit edilmiştir.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?