Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Bylaag tot „Koers”, van Junie 1954: Ons Universiteit.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J. C. Coetzee

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 21;
Issue: 6;
Start page: 1;
Date: 1954;
Original page

ABSTRACT
Vir die uitvoering van sy taak en roeping moet die universiteit ’n grondslag en beginsel hê. As inrigting vir hoër onderwys en vir uitbouing van die wetenskap moet dit iewers op iets vas staan en moet dit iewers begin met sy werk. Grondslag en beginsel is onmisbaar vir enige universitêre inrigting, en alle universiteite besit dit, of hulle dit wil erken en bely, of nie.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions