Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

C. M. BAKKES: Die Britse Deurbraak aan die Benede Tugela op Majubadag 1900

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jan Ploeger

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 4;
Issue: 4;
Date: 2012;
Original page

Keywords: kmdt dr Bakkes | Anglo-Boereoorlog | Devonshire Regiment | Prince of Wales's Own Regiment

ABSTRACT
Wie die bronnelys van kmdt dr Bakkes se proefskrif nagaan, kom sterk onder die indruk van die groot hoeveelheid bykans onaangeroerde bronnemateriaal wat daar, sowel in ons eie land maar veral in Engeland, met betrekking tot die Anglo-Boereoorlog bestaan en wat Ie en wag om deur huidige en toekomstige navorsers verder ontgin en verwerk te word.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil