Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

CADRUL GENERAL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Cornelia Elena Tureac

Journal: EIRP Proceedings
ISSN 2067-9211

Volume: 3;
Issue: 1;
Start page: 464;
Date: 2008;
Original page

Keywords: contabilitate | conturi | membru U.E. | acquis comunitar

ABSTRACT
Pentru a se alătura U.E., România, ca şi celelalte ţări membre, trebuie să îndeplinească anumite criterii,printre care şi adoptarea acquis-ului comunitar. Astfel, două Directive pot fi considerate baza acquis-uluicomunitar pentru domeniul contabilităţii corporaţiilor: Directiva a Patra a Consiliului (78/660/EEC) privindconturile anuale ale societăţilor comerciale şi Directiva a Şaptea a Consiliului (83/349/EEC) privind Conturileconsolidate ale societăţilor comerciale. Întrucât aceste două directive nu acoperă sectorul bancar şi cel alasigurărilor, au fost adoptate două Directive pentru a acoperi problematica conturilor anuale (situaţiilorfinanciare) ale acestor două sectoare (Directiva Conturilor Sectorului Bancar din 1986 şi Directiva ConturilorSocietăţilor de Asigurări din 1991). Aceste patru Directive sunt considerate stâlpii fundamentali ai acquis-ului,cu relevanţă.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions