Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Cafemodellen: Anerkendende feedback i projektgrupper

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Lene Tortzen Bager

Journal: Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
ISSN 1901-5089

Volume: 3;
Issue: 6;
Start page: 10;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
Kan feedback på meningsfuld måde varetages af de studerende selv? Kan de studerende lære at anvende feedbackformer, der kvalificerer dem til at indgå i fagligt lærende fællesskaber? I artiklen beskrives erfaringer med at lade studerende give hinanden feedback gennem cafemodellen i forbindelse med projektarbejde. Den pædagogiske hensigt hermed er, at de studerende får erfaring med en anerkendende tilgang, med at anvende dialogens lytte- og tale-positioner aktivt samt med at konstituere sin rolle som studerende i et lærende fællesskab
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?