Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Candida - nadal numer pierwszy - co wiemy i dokąd zmierzamy?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Esther Segal

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 11;
Issue: 2;
Start page: 133;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Candida | czynniki wirulencji | immunologia | diagnostyka | leczenie

ABSTRACT
Rodzaj Candida obejmuje około 200 gatunków, z czego około 20 wywołuje infekcje u ludzi. W ostatnim dziesięcioleciu odnotowano spadek odsetka C. albicans jako patogenów ludzkich, a wzrost odsetka innych gatunków. Rozpoznano także nowe patogeny z rodzaju Candida (np. C. dubliniensis). Pomimo że C. albicans nie występuje w klasycznym telemorficznym stadium, ostatnio zlokalizowano locus genu, który odpowiada za łączenie się w pary i rozmazanie płciowe. Został określony numer chromosomu i został przyjęty projekt „Genom Candida". Obecnie rodzaj Candida zajmuje czwarte miejsce wśród najczęściej izolowanych drobnoustrojów z krwi hospitalizowanych pacjentów. Umiejętność przylegania do powierzchni (biofilm) urządzeń medycznych jest najważniejszą cechą w zjadliwości rodzaju Candida. Zidentyfikowano liczne SAP i fosfolipazy oraz ich geny, a także udowodniono ich związek ze swoistymi jednostkami klinicznymi. Stwierdzono, że przyleganie Candida do komórek gospodarza wywołuje kaskadę procesów wewnątrzkomórkowych, nawet ze zmianami w cytoszkielecie. Obecnie używa się mikromatrycy DNA w celu sprawdzenia ekspresji genu odpowiadającego za tę interakcję. Dotychczasowa wiedza, dotycząca odpowiedzi immunologicznej komórek gospodarza oraz odporności na Candida, ze szczególnym podkreśleniem roli cytokin, jest rewidowana. Jest to więc przedmiotem diagnozy i bieżącego rozwoju w terapii drożdżycy. W przyszłości będzie istotne skupienie się nad badaniami: (1) genetycznymi, dotyczącymi gatunku non-albicans, które prawdopodobnie powinny przyczynić się do zrozumienia w przyszłości mechanizmów zjadliwości; (2) nad dalszymi próbami rozwijania metod diagnostycznych; (3) dodatkowo pozwalającymi na dokładniejsze zrozumienie odpowiedzi immunologicznej gospodarza - prawdopodobnie uwieńczone stworzeniem szczepionki; (4) nad nowymi lekami działającymi na grzyby w różnych lokalizacjach, w celu skutecznej terapii skojarzonej.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona