Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

The Cape Gunsmith / Die Kaapse Geweersmid

ADD TO MY LIST
 
Author(s): W. Otto

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 7;
Issue: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Verslag van die Kommissie van Ondersoek na die Koordinering van Museums op 'n Nasionale Vlak (RP 113/1975) | historiese vuurwapens | Barry M. Berkovitch | Fred van Coppenhagen |  Stellenboschmuseum

ABSTRACT
In die Verslag van die Kommissie van Ondersoek na die Koordinering van Museums op 'n Nasionale Vlak (RP 113/1975), word vyf kolomme gewy aan historiese vuurwapens. Die kommissie wys op die belangrike plek wat vuurwapens in Suid-Afrika se wordingsgeskiedenis inneem en voeg daaraan toe dat geen museum in Suid-Afrika hierdie belangrike veld in sy uitstallings dek nie.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona