Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

A casa e a aldea: espacios primarios de vida en San Xoán de Poio

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sartal Lorenzo, Miguel Anxo

Journal: Cuadernos de Estudios Gallegos
ISSN 0210-847X

Volume: 48;
Issue: 114;
Start page: 297;
Date: 2001;
Original page

Keywords: Traditional siciety | home | Hamlet | Rías Baixas | socialization | modernization | Sociedade tradicional | casa | aldea | Rías Baixas | socialización | modernización

ABSTRACT
We emphasize home and hamlet to be life's basic spaces in traditional society and the way, which everybody knows reality. We make reference to the identities of the community's members and their socialization habits through their activities and behaviours. Many of these activities and behaviours take place in the home and hamlet and provide us with an outline of the community's mentality. We also point out the changes and differences between traditional and present society, which are caused by modernity, including changes in the physical structure of the home and hamlet.[gl] Destacamos a casa e a aldea como espacios primarios de vida para a sociedade tradicional, e o xeito en que os individuos van coñecendo a realidade. Facemos referencia á creación da identidade dos membros da corhunidade e a súa socialización, a través de diversos comportamentos e actividades que teñen lugar na aldea e na casa, que tamén nos achegan trazos da cosmovision da comunidade. Sinalamos tamén os cambios e as diferencias coa actualidade, producidos pola modemidade, incluíndo os cambios na fisionomía da aldea e das casas.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?