Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE CAUSATIVENESS IN TURKEY TURKISH
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ETTİRGENLİK

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Caner KERİMOĞLU

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1734;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Causativeness | lexicological causativeness | syntactic causativeness Türkçede ettirgenlik | sözlüksel ettirgenlik | sentaktik ettirgenlik.

ABSTRACT
The category of causativeness is generally studied as a morphological category in Turkey grammar writing. However, the causative forms of some verbs cannot be expressed by morphological elements. In addition to this, some verbs have different causative forms according to their meanings. For these reasons, it is controversial that this categoriy is only a morphological category. Other causativeness expressions in Turkish also should be studied. In this article, it is emphasized that the causativeness can be also expressed by lexicological and syntactic elements. Ettirgenlik gramerlerimizde genellikle morfoloji esas alınarak incelenmektedir. Oysa bazı fiillerin ettirgen biçimleri morfolojik araçlarla yapılamamaktadır. Bazı fiillerse anlamlarına göre farklı ettirgen biçimlere sahiptir. Dolayısıyla bu kategorinin yalnızca morfolojik bir kategori olduğu tartışmalıdır. Türkçede morfoloji dışındaki ettirgenlik olanakları da incelenmelidir. Bu çalışmada ettirgenliğin leksikolojik ve sentaktik öğelerle de karşılanabileceği üzerinde durulmaktadır.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions