Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

CENTAR ZA ŽENE

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Daša Poredoš Lavor

Journal: Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada
ISSN 1846-5412

Volume: 16;
Issue: 1;
Start page: 153;
Date: 2009;
Original page

Keywords: Centar za žene Adela | Sisačko-moslavačka županija | aktivnosti | projekti

ABSTRACT
U radu je prikazana nevladina organizacija Centar za žene Adelaiz Siska. Centar za žene Adela od 2003. godine pruža pomoć i podrškužrtvama obiteljskog nasilja. Nadalje udruga se bavi i ekonomskimosnaživanjem žena. U radu su pobliže prikazane aktivnosti udruge teprojekti koje udruga provodi.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions