Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Certolizumab pegol w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Piotr Wiland | Jerzy Świerkot | Włodzimierz Maśliński

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 4;
Start page: 253;
Date: 2011;
Original page

Keywords: certolizumab pegol | metotreksat | reumatoidalne zapalenie stawów | monoterapia | produktywność

ABSTRACT
Wostatnich latach wyprodukowano i oceniono w wielu badaniachlaboratoryjnych i klinicznych nowy lek hamujący funkcje biologiczneczynnika martwicy nowotworu (tumour necrosis factor – TNF) –certolizumab pegol. Dzięki pegylacji (dołączeniu do fragmentuFab przeciwciała neutralizującego TNF cząsteczki glikolu polietylenowego)związek ten wykazuje nieco odmienne właściwościw porównaniu z innymi lekami blokującymi TNF. W artykule przedstawionopodobieństwa i różnice mechanizmów działania, farmakokinetyki,metabolizmu, skuteczności klinicznej, wpływu na progresjęradiologiczną i bezpieczeństwa stosowania certolizumabuw porównaniu z innymi lekami biologicznymi hamującymi funkcjebiologiczne TNF w leczeniu chorych na reumatoidalne zapaleniestawów (tab. I–III). Badania kliniczne wykazały bardzo szybkąodpowiedź kliniczną na zastosowany certolizumab (tab. II, ryc. 1).Dodatkowo można z dużym prawdopodobieństwem przewidziećdługoterminową skuteczność tego leku, co może mieć istotnywpływ na farmakoekonomikę leczenia.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions