Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Chain Analysis for Large-scale Communication Systems: A Methodology for Information Exchange in Chains Chain Analysis for Large-scale Communication Systems: A Methodology for Information Exchange in Chains

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J.H.A.M. Grijpink

Journal: Journal of Chain-Computerisation
ISSN 1879-9523

Volume: 1;
Date: 2010;
Original page

Keywords: chain | value chain | chain computerisation | interorganisational | information systems | coordination | co-operation | network | information technology | The Netherlands | collaboration | dominant chain problem

ABSTRACT
This article is only available in EnglishThe chain concept is introduced to explain how large-scale information infrastructures so often fail and sometimes even backfire. Next, the assessment framework of the doctrine of Chain-computerisation and its chain analysis procedure are outlined. In this procedure chain description precedes assessing the necessity and the feasibility of large-scale chain communication systems. The nature of the assessment tools is explained as well as the way they can be used. With the results of a chain analysis a chain information strategy can be defined focused on the development and maintainability of chain information systems. An organisation strategy can be derived from the chain analysis results, as well. Some interesting results are presented based on the comparison of twenty case studies in the context of the chain research project at Utrecht University. Finally, conclusions are drawn and some major challenges identified.Notice that this founding article is meant as a guide to future case studies. A vocabulary of the relevant terms and concepts of Chain-computerisation in relation to chain analysis is added to this article.Dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels Dit artikel behandelt het onderdeel ketenanalyse van het leerstuk Keteninformatisering. Het begrip 'keten' wordt gebruikt om uit te leggen waarom grootschalige communicatiestelsels zo vaak teleur stellen of mislukken. Vervolgens wordt de procedure van een ketenanalyse beschreven. Hierin gaat beschrijving van de keten vooraf aan toetsing van de noodzaak en haalbaarheid van keteninformatiesystemen die de kern vormen van een ketencommunicatiestelsel. De aard van de hiervoor gebruikte toetsingsprofielen wordt toegelicht, alsmede de verschillende manieren waarop deze kunnen worden gebruikt. Op basis van de resultaten van een ketenanalyse kan ook een keteninformatiestrategie worden geformuleerd met het oog op het tot standbrengen van een ketencommunicatiestelsel. Vervolgens worden enkele interessante resultaten gepresenteerd van het meerjarige onderzoek naar het Ketenlandschap van Nederland dat wordt verricht aan de Universiteit Utrecht. Ten slotte worden conclusies getrokken en uitdagingen geformuleerd voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied Keteninformatisering.Dit artikel is tevens bedoeld als toelichting en achtergrondinformatie voor toekomstige ketenanalyses. Aan het artikel is een lijst toegevoegd met voor het onderdeel ketenanalyse belangrijke kernwoorden zoals gedefinieerd in het kader van het leerstuk Keteninformatisering. AbstractThe chain concept is introduced to explain how large-scale information infrastructures so often fail and sometimes even backfire. Next, the assessment framework of the doctrine of Chain-computerisation and its chain analysis procedure are outlined. In this procedure chain description precedes assessing the necessity and the feasibility of large-scale chain communication systems. The nature of the assessment tools is explained as well as the way they can be used. With the results of a chain analysis a chain information strategy can be defined focused on the development and maintainability of chain information systems. An organisation strategy can be derived from the chain analysis results, as well. Some interesting results are presented based on the comparison of twenty case studies in the context of the chain research project at Utrecht University. Finally, conclusions are drawn and some major challenges identified.Notice that this founding article is meant as a guide to future case studies. A vocabulary of the relevant terms and concepts of Chain-computerisation in relation to chain analysis is added to this article.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?