Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Chain initiatives likely to succeed Keteninitiatieven met kans van slagen

ADD TO MY LIST
 
Author(s): T. Visser

Journal: Journal of Chain-Computerisation
ISSN 1879-9523

Volume: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: collaboration | chain initiative | chain-computerisation | change

ABSTRACT
This article is only available in DutchEstablishing the required co-operation in a chain and the needed chain-computerisation is unpredictable and takes time. To accelerate this process, chain initiatives are carried out. These chain initiatives take a lot of effort and commitment from the parties involved. However, observations show that many of the large-scale initiatives are not successful. Based on theoretical insights, five characteristics of a successful chain initiative are presented.Dit artikel is alleen beschikbaar in het NederlandsOmdat het tot stand brengen van de noodzakelijke ketensamenwerking en de daarvoor benodigde keteninformatisering weerbarstig is en tijd nodig heeft, worden keteninitiatieven genomen om dit proces te versnellen. Deze keteninitiatieven kosten veel tijd, geld en inzet van de betrokken partijen, maar uit observaties blijkt dat veel van die grootschalige keteninitiatieven niet succesvol zijn. Op basis van theoretische inzichten is een vijftal kenmerken gegeven van een succesvol keteninitiatief.This article is only available in DutchChain initiatives likely to succeedEstablishing the required co-operation in a chain and the needed chain-computerisation is unpredictable and takes time. To accelerate this process, chain initiatives are carried out. These chain initiatives take a lot of effort and commitment from the parties involved. However, observations show that many of the large-scale initiatives are not successful. Based on theoretical insights, five characteristics of a successful chain initiative are presented.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?