Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Chains and identity Ketens en identiteit

ADD TO MY LIST
 
Author(s): J.H.A.M. Grijpink

Journal: Journal of Chain-Computerisation
ISSN 1879-9523

Volume: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: identity | identity fraud | chain | ID protocol | multifactor identity verification | interactive communication loop

ABSTRACT
This article is available in English and DutchGuidelines are presented to cope with identity problems in chains. A chain is a collaboration of a great number of autonomous organisations and professionals to tackle a dominant chain problem. In many chains identity fraud is an aspect of the dominant chain problem. Identity fraud is using some-body else's identity with malicious intent to acquire goods or rights that one is not entitled to. Traces inherently point to the victim, the culprit remaining hidden behind the misused identity. Therefore, only prevention can effectively reduce identity fraud by deterring a fraudster or getting him caught red-handed. Prevention in a chain process can be achieved by simultaneous multifactor identity verifications (token, PIN, transaction code, etc.), because an identity fraudster is unable to manipulate them all consistently at the same time. Multifactor identity verification in a closed interactive communication loop also produces meta-data (for example, the result of a calculation or a telephone number) that can be used for consistency checking, as well.Dit artikel is beschikbaar in het Engels en het NederlandsHandreikingen worden gepresenteerd voor het bestrijden van identiteitsproblemen in ketens. Een keten is een samenwerkingsverband van een groot aantal autonome organisaties en professionals om samen een dominant ketenprobleem aan te pakken waar men alleen geen grip op krijgt. In veel ketens vormen identiteitsproblemen een aspect van het dominante ketenprobleem. Identiteitsfraude is het met kwade bedoelingen gebruiken van de identiteit van iemand anders, om zo goederen of rechten te verwerven waarop men geen recht heeft. Sporen wijzen automatisch naar het slachtoffer, de schuldige verschuilt zich achter de misbruikte identiteit en blijft buiten schot. Daarom kan alleen preventie identiteitsfraude effectief verminderen door een fraudeur af te schrikken of hem op heterdaad te laten betrappen. Preventie in een ketenproces kan worden bereikt door gelijktijdige multifactor identiteitscontroles (token, PIN, transactiecode, enz.), omdat een identiteitsfraudeur ze niet allemaal tegelijk consistent kan manipuleren. Multifactor identiteitsverificatie in een gesloten interactieve communicatielus levert ook metadata (bijvoorbeeld de uitkomst van een berekening of een telefoonnummer) die ook kunnen worden gebruikt voor consistentiecontrole.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?