Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Chirurgiczne metody leczenia bólu w przewlekłym zapaleniu trzustki

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marek Olakowski | Andrzej Wojtyczka | Jan Kabat

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 12;
Issue: 5;
Start page: 439;
Date: 2005;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: przewlekłe zapalenie trzustki | techniki chirurgiczne | resekcja trzustki | resekcja głowy trzustki | zespolenie trzustkowo-jelitowe

ABSTRACT
Chirurgiczne metody leczenia bólu w przewlekłym zapaleniu trzustki (p.z.t.) powinny być stosowane w przypadku braku powodzenia metod zachowawczych i endoskopowych. U chorych z poszerzonym przewodem Wirsunga preferowane są operacje drenażowe (pankreatojejunostomia). W przypadku obecności guza wtrzu-stce, podejrzenia nowotworu i przy wąskim przewodzie Wirsunga stosowane są zabiegi resekcyjne. Jeżeli proces chorobowy jest zlokalizowany w głowie trzustki, to złotym standardem pozostaje pankreatoduode-nektomia sposobem Traverso. Najlepsze efekty pod względem wydolności endo- i egzokrynnej gruczołu po operacji można osiągnąć wykonując ograniczone resekcje oszczędzające (operacja Begera, Freya). Gdy pomimo przeprowadzonego leczenia operacyjnego nadal utrzymują się dolegliwości bólowe, należy rozważyć wykonanie obustronnego torakoskopowego przecięcia nerwów trzewnych.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions