Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Choroba kociego pazura – diagnostyka i leczenie

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Małgorzata Wieczorek | Michał Elwertowski | Edyta Podsiadły | Piotr Kostrzewski | Stanisława Tylewska-Wierzbanowska

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 4;
Start page: 294;
Date: 2011;
Original page

Keywords: choroba kociego pazura | USG | węzły chłonne | zapalenie węzłów chłonnych | ropień | Bartonella | leczenie

ABSTRACT
Choroba kociego pazura (cat scratch disease – CSD) jest rzadkorozpoznawaną chorobą bakteryjną o różnym obrazie klinicznym.Najczęściej przebiega w postaci miejscowej limfadenopatii, u ok.50% pacjentów może wywoływać objawy choroby rozrostowej,w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić objawy ze stronyukładu mięśniowo-szkieletowego: zapalenie kości, artropatia lubmialgia.W pracy przedstawiono opis bardzo wcześnie zdiagnozowanej klinicznie,potwierdzonej laboratoryjnie na podstawie badań serologicznychi molekularnych CSD u 10-letniego chłopca.Pierwsze objawy w postaci powiększenia węzłów chłonnych zaobserwowanopo 2–3 tygodniach od zadrapania okolicy lewego barkuprzez kota. W badaniu USG stwierdzono powiększenie, obrzęki przekrwienie węzłów chłonnych lewego ramienia i przedramienia.W 11. dobie wystąpiła gorączka o torze hektycznym. Zmianyw wynikach badań laboratoryjnych – przyspieszony OB i leukocytoza– pojawiły się dopiero w 14. dobie, w 21. dobie zaobserwowanozwiększenie stężenia białka C-reaktywnego (C-reactive protein– CRP). Wyniki pozostałych badań były w normie przez cały czastrwania choroby.Pomimo terapii cefetamet pivoxil rozpoczętej w 10. dobie choroby,w 16. dobie wytworzył się ropień w pobliżu węzła chłonnego okolicyłokciowej. Zmiany ustąpiły całkowicie po zabiegu chirurgicznymi zastosowaniu netylmycyny.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?