Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Choroby alergiczne i ich związek z grzybami chorobotwórczymi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Anna Galęba | Agnieszka Zawirska | Zygmunt Adamski

Journal: Medical Mycology
ISSN 1232-986X

Volume: 14;
Issue: 4;
Start page: 271;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: choroby alergiczne | grzyby | badania kliniczne | profilaktyka | diagnostyka

ABSTRACT
Grzyby, to szeroko rozpowszechniona grupa organizmów tworząca jedno z pięciu królestw obejmujących wszystkie organizmy żywe. Od dawna podejrzewano istnienie związku między chorobami alergicznymi a grzybami chorobotwórczymi. Mogą one działać na organizm ludzki jako czynnik zakażający lub jako alergen. W alergologii zasadnicze znaczenie mają 4 klasy grzybów: sprzężniaki, workowce, podstawczaki oraz klasa grzybów niedoskonałych. W pracy zostały przedstawione przykłady badań wykazujących zależność między wybranymi grzybami chorobotwórczymi a wystąpieniem lub zaostrzeniem danej jednostki chorobowej. Uwzględniono takie choroby jak: astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie błon śluzowych zatok, alergiczne zapalenia spojówek, w których etiopatogenezie rolę byæ może odgrywajązarodniki Aspergillus lub Penici-lium. Opisano także związek dermatoz, takich jak atopowe zapalenie skóry i pokrzywka, z grzybami drożdżopodobnymi rodzaju Candida czy Malassezia. Ponadto przedstawiono wybrane zależności między zastosowanym leczeniem przeciwgrzybiczym a ustąpieniem lub poprawą stanu klinicznego danej choroby alergicznej. W pracy opisano również diagnostykę i profilaktykę chorób alergicznych wykazujących związek z zakażeniem grzybami chorobotwórczymi.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program