Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Choroby współistniejące z chorobą nowotworową u osób objętych domową opieką paliatywną

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Aleksandra Ciałkowska-Rysz | Leszek Gottwald | Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz

Journal: Medycyna Paliatywna
ISSN 2081-0016

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 162;
Date: 2010;
Original page

Keywords: opieka paliatywna | choroby współistniejące | dorośli

ABSTRACT
Wprowadzenie: Częstość występowania chorób nowotworowych oraz przewlekłych schorzeńinternistycznych i neurologicznych, a także innych wzrasta wraz z wiekiem pacjentów. Cel pracy: Określenie struktury wiekowej pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową,identyfikacja współistniejących schorzeń przewlekłych i określenie dynamiki wzrostu częstościwystępowania tych schorzeń wraz z wiekiem oraz zwrócenie uwagi na dodatkowe problemyopieki paliatywnej u chorych powyżej 60. roku życia. Materiał i metody: Retrospektywną analizą objęto 208 chorych powyżej 18. roku życia z zaawansowanąchorobą nowotworową, objętych domową opieką paliatywną w latach 2005–2009, u którychczas leczenia w hospicjum domowym był dłuższy niż 7 dni. Wyniki: Wśród rozpoznań onkologicznych najczęściej stwierdzano raka płuc, nowotwory przewodupokarmowego, raka piersi, raka gruczołu krokowego i raka nerki. W grupie badanej było40 osób poniżej 60. roku życia oraz 168 chorych w wieku 60 lat i powyżej. Stwierdzono częstszewystępowanie chorób towarzyszących nowotworom w grupie pacjentów powyżej 60. roku życianiż u chorych do 60. roku życia (p < 0,001). Choroba niedokrwienna serca (p < 0,001), nadciśnienietętnicze (p < 0,002), choroby naczyń obwodowych (p < 0,002) oraz cukrzyca typu 2 (p < 0,02)występowały częściej u pacjentów powyżej 60. roku życia. Wnioski: Wśród pacjentów objętych opieką paliatywną przeważały osoby po 60. roku życia.U większości badanych chorych występowały schorzenia współistniejące. Wycena kosztów leczeniaw opiece paliatywnej powinna uwzględniać również możliwość leczenia schorzeń współistniejących.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?