Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Chromoendoskopia w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Dorota Ksiądzyna | Jan Cader

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 11;
Issue: 5;
Start page: 461;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: chromoendoskopia | diagnostyka | choroby przewodu pokarmowego

ABSTRACT
Chromoendoskopia polega na miejscowym zastosowaniu barwnika na powierzchnię błony śluzowej w celu uwidocznienia i lepszej charakterystyki obserwowanych zmian. Zobrazowanie określonych, łatwych do przeoczenia nieprawidłowości śluzówki, poprawia dokładność badania endoskopowego. Chromoendoskopia przewodu pokarmowego uchodzi za metodę pomocną w diagnostyce zarówno wczesnych stadiów raka, jak i chorób nienowotworowych. Biorąc pod uwagę jej liczne korzyści można oczekiwać, że technika ta, dotąd popularna przede wszystkim w Japonii, będzie stosowana częściej również w innych krajach. Prezentowany artykuł przedstawia przegląd metod chromoendoskopowych w gastroenterologii.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program