Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ciała obce w górnym odcinku przewodu pokarmowego - kiedy podejrzewać, jak stwierdzić i jak postępować?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 38;
Issue: 4;
Start page: 319;
Date: 2008;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ciało obce | przewód pokarmowy | dzieci

ABSTRACT
Ciała obce w górnym odcinku przewodu pokarmowego zdarzają się u dzieci w każdym wieku, niezależnie od środowiska zamieszkania. W zależności od wieku pacjenta, rodzaju ciała obcego i jego lokalizacji w przewodzie pokarmowym, przyjmuje się określony tryb postępowania medycznego. Większość przypadkowych połknięć ciał obcych dotyczy dzieci w wieku od 2 do 3 lat, co jest konsekwencją ogromnej aktywności poznawczej w tej grupie wiekowej. Ciała obce prawdziwe mogą być znacznie zróżnicowane, a ze względu na kształt, formę i rodzaj zakończenia dzielimy je na ciała obce "ostre" i "obłe" oraz bezoary. Ciała obce ostro zakończone, jak również połknięte baterie stanowią największe zagrożenie dla przewodu pokarmowego. Nowoczesne standardy medyczne proponują szybkie usuwanie ciała obcego za pomocą giętkich endoskopów lub - w przypadku niemożności usunięcia - przemieszczenie ciała obcego w "bezpieczne" dla organizmu miejsce. Praca ta stanowi wskazówkę dla lekarzy praktyków -jak rozpoznawać, diagnozować i jak postępować w przypadku podejrzenia obecności ciała obcego w górnym odcinku przewodu pokarmowego.
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona