Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Co to jest lek antyarytmiczny? - nowe podejście do farmakoterapii zaburzeń rytmu

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 4;
Issue: 1;
Start page: 49;
Date: 2002;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: leki antyarytmiczne

ABSTRACT
Zaburzenia rytmu serca stanowią nadal istotny problem kardiologiczny, którego leczenie, za pomocą farmakoterapii, jest daleko nie zadowalające. Istotny postęp farmakoterapii kardiologicznej, a przede wszystkim nauk podstawowych, przyniósł w ostatnim czasie powiększenie liczby dostępnych środków farmakologicznych, jak i zrozumienia przyczyn arytmii. Podkreśla się i szeroko dyskutuje udowodnione antyarytmiczne właściwości inhibitorów konwertazyangiotensyny (inhibitorów ACE), jak i - w mniejszym stopniu - antagonistów aldosteronu. Nowe podejście do zagadnień farmakoterapii antyarytmicznej opiera się na dowodach uzyskanych z badań klinicznych, w których niektóre nowe leki kardiologiczne, nie uważane dotąd za środki o działaniu antyarytmicznym, zmniejszały częstość nagłych zgonów sercowych, jak i napadów arytmii. Na przykład inhibitory ACE zmniejszają częstość napadów migotania przedsionków u osób z pozawałową dysfunkcją lewej komory oraz ilość nagłych zgonów w niektórych badaniach prewencji wtórnej. Spironolakton w badaniu RALES zmniejszał ryzyko nagłego zgonu sercowego o 20-30%. Niektóre z ostatnich doniesień na temat statyn sugerują ich potencjalne działanie antyarytmiczne. Powyższe problemy przedyskutowano na łamach niniejszego artykułu. Przeprowadzono również ogólne rozważania nad tym, "czym jest współcześnie rozumiany środek antyarytmiczny?".

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program