Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Coaching af nystartede universitetsstuderende

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ole Michael Spaten | Lillith Olesen Løkken | Anna Imer

Journal: Coaching Psykologi : the Danish Journal of Coaching Psychology
ISSN 2244-9698

Volume: 1;
Issue: 1;
Date: 2011;
Original page

ABSTRACT
Mål: At undersøge hvorvidt fire coachingpsykologiske sessioner kunne reducere stress, angst og depressions niveau, samt forøge velvære hos 1. semesters studerende. At belyse hvilken betydning coaching får for de studerende.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program