Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

COGNITIVE LINGUISTICS, COGNITIVE RHETORIC OF POETRY AND COGNITIVE ACTIVATION IN SİSLER BULVARI
BİLİŞSEL DİLBİLİM, ŞİİRİN BİLİŞSEL SÖYLEMİ VE SİSLER BULVARI’NDA BİLİŞSEL ETKİNLEŞTİRME

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Murat LÜLECİ

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 5;
Issue: 4;
Start page: 479;
Date: 2010;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Cognitive linguistics | cognitive rhetoric of poetry | conceptual metaphor | cognitive activation | Sisler Bulvarı Bilişsel dilbilim | şiirin bilişsel söylemi | kavramsal metafor | biliĢsel etkinleĢtirme | Sisler Bulvarı.

ABSTRACT
Poetry, with its production and perception, is one of the cognitive activities of human mind. Comprehending poetry as a cognitive activity, naturally, involves some cognitive processes that are related to human cognition. Recent scientific exploration resulted in the emergence of new disciplines in which cognitive and human sciences merge together. Cognitive linguistics, one of the newly emerged disciplines, investigates the cognitive processes in literary texts, an area where language has a specific purpose. Recent cognitive linguistic research shows that metaphor, a very common poetic device, is not only a figure of speech but also a process in which cognitive elements are involved. In this article, I examine Attila İlhan’s well-known poem Sisler Bulvarı from a cognitive-linguistic perspective. Şiir hem üretim hem de alımlama süreci bakımından insan zihninin estetik ve bilişsel etkinliklerinden biridir. Bilişsel bir etkinlik olarak şiirin anlaşılması, doğal olarak, insanın bilişselliğini ilgilendiren bazı süreçleri de içine almaktadır. Son yıllarda bilim dünyasında meydana gelen gelişmeler, bilişsel bilimler ile insanî bilimlerin buluştuğu yeni bazı çalışma alanları ortaya çıkarmıştır. Bu alanlardan biri olan bilişsel dilbilim, dilin özel kullanım alanlarından biri olan edebî metinlerdeki bilişsel süreçleri inceler. Bilişsel dilbilim alanında son dönemde yapılan araştırmalar, şiir diline ait en yaygın kullanımlardan biri olan metaforun, yalnızca dilsel boyutu olan bir söz sanatı değil, aynı zamanda bilişsel boyutu olan bir süreç olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada, Attila İlhan’ın Sisler Bulvarı başlıklı şiirindeki bilişsel süreçler, bilişsel dilbilimin yaklaşımlarından hareketle incelenecektir.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil