Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Çoklu Sonlanım Noktalarına Sahip Klinik Denemelerde Denetleyici Test Stratejileri

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Bahar TAŞDELEN

Journal: Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics
ISSN 1308-7894

Volume: 5;
Issue: 2;
Start page: 69;
Date: 2013;
Original page

Keywords: Çoklu sonlanım noktaları | aile başına hata | denetleyici test stratejileri | CONSORT

ABSTRACT
Bu derlemede, çoklu sonlanım noktasına sahip klinik denemelerde test sonuçlarının geçerliliği için denetleyici test stratejilerinin teorisi ve kullanım amaçları tartışılmaktadır. Çoklu sonlanım noktalarına sahip klinik denemelerde, Tip I hatanın kontrol altında tutulabilmesi deneme sonuçlarının istatistiksel analizinde en temel sorundur. Klinik denemelerde, çalışmanın asıl amacı ile ilişkili olan birincil sonlanım noktalarına ait hipotezler, ilacın veya muamelenin etkinliği ile ilgili olup önce test edilir. Çoğu kez birincil sonlanım noktalarının yanı sıra, ikincil sonlanım noktaları da kullanılır ve hipotezler test edilen sonlanım noktasının önemine göre aileler içinde gruplandırılır. Bu tip hipotez ailelerini analiz etmek için denetleyici test stratejileri kullanılır. Eğer ikincil hipotezleri test etmek için birincil hipotezlerin tümünün red edilmesi gerekiyorsa, aile seri denetleyicidir. Eğer birincil ailedeki hipotezlerden en az birinin red edilmesi ikincil hipotezleri test etmek için yeterli ise aile paralel denetleyici olarak adlandırılır. Denetleyici test stratejileri genellikle Bonferroni tabanlı prosedürleri içerse de sonlanım noktaları arasındaki korelasyon yapısına karşı daha sağlam ve özellikle çoklu doz ve çoklu sonlanım noktalarının olduğu durumlarda tercih edilen yöntemler de mevcuttur. Çoklu sonlanım noktaları olan doz-cevap çalışmalarında çoklu dozların kontrolle kıyaslanması için Dunnett tabanlı paralel denetleyici test stratejisi geliştirilmiştir. Denetleyici test stratejileri kullanılırken, hipotez ailelerinin sayısı, sonlanım noktalarının sayısı ve aralarındaki korelasyon yapısı, test prosedürlerinin seçimi önemli konulardır.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions