Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

A collection of Book Reviews for Volume 32, Issue 7 & 8

ADD TO MY LIST
 
Author(s): S. P. v.d.W

Journal: Koers : Bulletin for Christian Scholarship
ISSN 0023-270X

Volume: 32;
Issue: 7;
Start page: 368;
Date: 1965;
Original page

ABSTRACT
Van hierdie skrywer het daar gedurende 1963 drie werke verskyn, nl. Agorob — Kind van die Duine, Jagter van die Duine en Gaub, almal met die Boesman as onderwerp. Die skrywer put uit sy eie lewenservaring en intieme kontak met die wilde „duinkinders”, saam met wie hy as jong seun rond- geswerf het. Al hierdie werke bevat dan ook een na die ander ’n rykdom van kennis oor die Boesman se groot vindingryk- heid en taaiheid in die bestaanstryd, sy wette, sy godsdiens, sy oorgelewerde vertellings en folklore wat elke geslag Boes­ man moet oordra aan die volgende. Verskillende figure word telkens teruggevind in die opeenvolgende verhale.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?